Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

14/04/2000 về 43653 sau đó 15/04/2000 về 17561
30/05/2000 về 21153 sau đó 31/05/2000 về 89253
31/05/2000 về 89253 sau đó 01/06/2000 về 73434
27/09/2000 về 30053 sau đó 28/09/2000 về 06421
16/11/2000 về 45353 sau đó 17/11/2000 về 03238
18/01/2001 về 67053 sau đó 19/01/2001 về 39505
26/03/2001 về 64553 sau đó 27/03/2001 về 34513
17/06/2001 về 52653 sau đó 18/06/2001 về 98185
24/07/2001 về 54153 sau đó 25/07/2001 về 88717
02/09/2001 về 38753 sau đó 03/09/2001 về 29915
11/09/2001 về 09853 sau đó 12/09/2001 về 72858
14/11/2001 về 07253 sau đó 15/11/2001 về 96539
03/01/2002 về 03953 sau đó 04/01/2002 về 17236
06/09/2002 về 86653 sau đó 07/09/2002 về 64727
23/01/2003 về 61053 sau đó 24/01/2003 về 35180
02/03/2003 về 33753 sau đó 03/03/2003 về 47520
04/09/2003 về 54053 sau đó 05/09/2003 về 41520
17/10/2003 về 15053 sau đó 18/10/2003 về 14007
12/02/2004 về 06253 sau đó 13/02/2004 về 64972
06/03/2004 về 77153 sau đó 07/03/2004 về 38979
04/01/2005 về 72253 sau đó 05/01/2005 về 28803
12/01/2005 về 92353 sau đó 13/01/2005 về 99780
05/03/2005 về 76753 sau đó 06/03/2005 về 21958
08/04/2005 về 76253 sau đó 09/04/2005 về 96887
30/05/2005 về 32453 sau đó 31/05/2005 về 25972
19/08/2005 về 25053 sau đó 20/08/2005 về 47449
02/09/2005 về 79853 sau đó 03/09/2005 về 23095
27/06/2006 về 84753 sau đó 28/06/2006 về 25029
17/07/2006 về 98153 sau đó 18/07/2006 về 80541
30/07/2006 về 77153 sau đó 31/07/2006 về 62094
20/08/2006 về 29753 sau đó 21/08/2006 về 02144
09/10/2006 về 62953 sau đó 10/10/2006 về 67322
21/10/2006 về 66453 sau đó 22/10/2006 về 78021
19/11/2006 về 38653 sau đó 20/11/2006 về 35221
14/12/2006 về 74153 sau đó 15/12/2006 về 25685
24/02/2007 về 47053 sau đó 25/02/2007 về 24690
30/05/2007 về 21753 sau đó 31/05/2007 về 41948
14/07/2007 về 53853 sau đó 15/07/2007 về 80834
21/06/2009 về 55953 sau đó 22/06/2009 về 31796
20/09/2009 về 64053 sau đó 21/09/2009 về 87262
22/02/2010 về 33953 sau đó 23/02/2010 về 21038
18/04/2010 về 05253 sau đó 19/04/2010 về 49435
04/12/2010 về 95653 sau đó 05/12/2010 về 50715
04/06/2011 về 80053 sau đó 05/06/2011 về 30710
08/08/2011 về 49053 sau đó 09/08/2011 về 72803
05/10/2011 về 26053 sau đó 06/10/2011 về 56528
23/11/2011 về 12753 sau đó 24/11/2011 về 77887
23/02/2012 về 90053 sau đó 24/02/2012 về 40948
02/07/2012 về 15453 sau đó 03/07/2012 về 14165
22/08/2012 về 50353 sau đó 23/08/2012 về 56584
16/01/2013 về 76353 sau đó 17/01/2013 về 88407
20/05/2013 về 61753 sau đó 21/05/2013 về 61334
13/06/2013 về 38053 sau đó 14/06/2013 về 76614
20/08/2013 về 16553 sau đó 21/08/2013 về 26059
30/11/2013 về 22253 sau đó 01/12/2013 về 18932
19/01/2014 về 37653 sau đó 20/01/2014 về 34098
21/03/2014 về 75253 sau đó 22/03/2014 về 64761
16/05/2014 về 35053 sau đó 17/05/2014 về 73499
07/08/2014 về 98053 sau đó 08/08/2014 về 19927
22/12/2014 về 48853 sau đó 23/12/2014 về 08416
25/02/2015 về 15853 sau đó 26/02/2015 về 16291
13/09/2015 về 87653 sau đó 14/09/2015 về 73292
09/12/2015 về 32853 sau đó 10/12/2015 về 97936
15/04/2016 về 50653 sau đó 16/04/2016 về 50227
06/05/2016 về 21153 sau đó 07/05/2016 về 45898
13/10/2016 về 79453 sau đó 14/10/2016 về 90809
17/10/2016 về 78953 sau đó 18/10/2016 về 65206
22/10/2017 về 45353 sau đó 23/10/2017 về 30791
21/11/2017 về 19753 sau đó 22/11/2017 về 83824
07/12/2017 về 08953 sau đó 08/12/2017 về 60081
09/09/2018 về 24453 sau đó 10/09/2018 về 51845
30/12/2018 về 65753 sau đó 31/12/2018 về 45276
19/06/2019 về 29853 sau đó 20/06/2019 về 25132
23/10/2019 về 08753 sau đó 24/10/2019 về 65074
07/09/2020 về 13853 sau đó 08/09/2020 về 22022
06/12/2020 về 50553 sau đó 07/12/2020 về 09929
30/05/2021 về 15553 sau đó 31/05/2021 về 18650
14/07/2021 về 98653 sau đó 15/07/2021 về 70957
14/08/2021 về 55853 sau đó 15/08/2021 về 73497
25/01/2022 về 20653 sau đó 26/01/2022 về 98409
12/03/2022 về 31953 sau đó 13/03/2022 về 66650
20/04/2022 về 58953 sau đó 21/04/2022 về 89291
17/05/2022 về 58553 sau đó 18/05/2022 về 69049
03/09/2022 về 47153 sau đó 04/09/2022 về 62111
13/10/2022 về 65353 sau đó 14/10/2022 về 57974
18/10/2022 về 07253 sau đó 19/10/2022 về 68879
14/05/2023 về 67753 sau đó 15/05/2023 về 90956
17/01/2024 về 76553 sau đó 18/01/2024 về 54998

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 53 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
983561
792742
111492
913502
092971
571292
222322
761451
811241
061273
362921
161991
612591
141343
072841
651482
872281
032101
152351
382621
961901
852213
441941
411951
722582
802202
391171
131051
531

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0884
181110
21488
311413
47105
58910
6477
771011
88108
9131112

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 2(14 lần) - 9(13 lần) - 3(11 lần) - 8(8 lần) - 5(8 lần) - 1(8 lần) - 0(8 lần) - 7(7 lần) - 4(7 lần) - 6(4 lần)
Chạm đuôi : 1(11 lần) - 9(11 lần) - 8(10 lần) - 4(10 lần) - 7(10 lần) - 5(9 lần) - 2(8 lần) - 0(8 lần) - 6(7 lần) - 3(4 lần)
Tổng : 3(13 lần) - 9(12 lần) - 7(11 lần) - 1(10 lần) - 5(10 lần) - 8(8 lần) - 2(8 lần) - 6(7 lần) - 4(5 lần) - 0(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 53 vào Thứ 6

Ngày 07/05/2016 giải đặc biệt về 45898 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 16/04/2016 giải đặc biệt về 50227 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 17/05/2014 giải đặc biệt về 73499 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 22/03/2014 giải đặc biệt về 64761 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 03/09/2005 giải đặc biệt về 23095 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 20/08/2005 giải đặc biệt về 47449 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 09/04/2005 giải đặc biệt về 96887 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 18/10/2003 giải đặc biệt về 14007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 07/09/2002 giải đặc biệt về 64727 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 15/04/2000 giải đặc biệt về 17561 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 24/02 sau khi ra 53 vào ngày 23/02

Ngày 24/02/2000 giải đặc biệt về 40856 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 24/02/2001 giải đặc biệt về 96660 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 24/02/2002 giải đặc biệt về 75141 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 24/02/2003 giải đặc biệt về 75812 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 24/02/2004 giải đặc biệt về 92054 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 24/02/2005 giải đặc biệt về 97738 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 24/02/2006 giải đặc biệt về 17805 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 24/02/2007 giải đặc biệt về 47053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 24/02/2008 giải đặc biệt về 92131 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 24/02/2009 giải đặc biệt về 35910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 24/02/2010 giải đặc biệt về 81579 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 24/02/2011 giải đặc biệt về 26002 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 24/02/2012 giải đặc biệt về 40948 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 24/02/2013 giải đặc biệt về 62370 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 24/02/2014 giải đặc biệt về 47447 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 24/02/2015 giải đặc biệt về 67313 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 24/02/2016 giải đặc biệt về 48676 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 24/02/2017 giải đặc biệt về 19659 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 24/02/2018 giải đặc biệt về 00154 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 24/02/2019 giải đặc biệt về 55232 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 24/02/2020 giải đặc biệt về 91609 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 24/02/2021 giải đặc biệt về 93315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 24/02/2022 giải đặc biệt về 16480 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 24/02/2023 giải đặc biệt về 16979 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.