XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Theo Thứ

Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần 08/04/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 5KH1KH10KH3KH2KH18KH9KH12KH
ĐB 30147
G.1 37755
G.2 61413 89550
G.3 20904 51761 51163
31983 91022 78447
G.4 5498 3294 6720 2059
G.5 4679 0615 6473
3807 2132 0360
G.6 567 190 316
G.7 15 61 05 32
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 07 0 20, 50, 60, 90
1 13, 15(2), 16 1 61(2)
2 20, 22 2 22, 32(2)
3 32(2) 3 13, 63, 73, 83
4 47(2) 4 04, 94
5 50, 55, 59 5 05, 15(2), 55
6 60, 61(2), 63, 67 6 16
7 73, 79 7 07, 47(2), 67
8 83 8 98
9 90, 94, 98 9 59, 79

Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Tuần Rồi 01/04/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 7KA10KA3KA15KA6KA5KA9KA2KA
ĐB 19052
G.1 64293
G.2 66910 37980
G.3 03154 05297 37583
24357 50612 56159
G.4 1490 6212 7679 2105
G.5 4438 2763 4042
1066 7302 1099
G.6 559 345 633
G.7 09 93 06 38
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 06, 09 0 10, 80, 90
1 10, 12(2) 1
2 2 02, 12(2), 42, 52
3 33, 38(2) 3 33, 63, 83, 93(2)
4 42, 45 4 54
5 52, 54, 57, 59(2) 5 05, 45
6 63, 66 6 06, 66
7 79 7 57, 97
8 80, 83 8 38(2)
9 90, 93(2), 97, 99 9 09, 59(2), 79, 99
KT 3HS8HS10HS19HS12HS20HS13HS18HS
ĐB 16342
G.1 75754
G.2 28913 37346
G.3 86642 45535 81914
94696 52321 96022
G.4 8692 8838 9702 1399
G.5 7019 7237 7661
9492 5860 0770
G.6 425 940 549
G.7 39 42 11 77
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40, 60, 70
1 11, 13, 14, 19 1 11, 21, 61
2 21, 22, 25 2 02, 22, 42(3), 92(2)
3 35, 37, 38, 39 3 13
4 40, 42(3), 46, 49 4 14, 54
5 54 5 25, 35
6 60, 61 6 46, 96
7 70, 77 7 37, 77
8 8 38
9 92(2), 96, 99 9 19, 39, 49, 99

Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai 18/03/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 16HK12HK18HK11HK3HK14HK20HK10HK
ĐB 78723
G.1 05913
G.2 42978 47997
G.3 12779 25923 66649
28808 79008 51224
G.4 4813 1627 6276 4906
G.5 6495 7729 2690
7389 9423 1047
G.6 902 463 762
G.7 82 29 25 53
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 08(2) 0 90
1 13(2) 1
2 23(3), 24, 25, 27, 29(2) 2 02, 62, 82
3 3 13(2), 23(3), 53, 63
4 47, 49 4 24
5 53 5 25, 95
6 62, 63 6 06, 76
7 76, 78, 79 7 27, 47, 97
8 82, 89 8 08(2), 78
9 90, 95, 97 9 29(2), 49, 79, 89

Kết Quả XSMB Thứ 2 11/03/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 19HA13HA7HA17HA3HA6HA4HA20HA
ĐB 68333
G.1 15214
G.2 41437 19271
G.3 81367 05175 83589
47586 69646 07575
G.4 7285 1688 9707 9289
G.5 0140 6399 9619
3239 3428 9131
G.6 438 211 465
G.7 99 79 10 72
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 40
1 10, 11, 14, 19 1 11, 31, 71
2 28 2 72
3 31, 33, 37, 38, 39 3 33
4 40, 46 4 14
5 5 65, 75(2), 85
6 65, 67 6 46, 86
7 71, 72, 75(2), 79 7 07, 37, 67
8 85, 86, 88, 89(2) 8 28, 38, 88
9 99(2) 9 19, 39, 79, 89(2), 99(2)

Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 04/03/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 13GS2GS7GS8GS11GS16GS6GS15GS
ĐB 58535
G.1 12691
G.2 00638 31420
G.3 57770 73871 09120
81336 55270 35872
G.4 7247 3943 1366 8508
G.5 4707 3421 6900
7216 1233 6993
G.6 264 316 608
G.7 42 62 65 51
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07, 08(2) 0 00, 20(2), 70(2)
1 16(2) 1 21, 51, 71, 91
2 20(2), 21 2 42, 62, 72
3 33, 35, 36, 38 3 33, 43, 93
4 42, 43, 47 4 64
5 51 5 35, 65
6 62, 64, 65, 66 6 16(2), 36, 66
7 70(2), 71, 72 7 07, 47
8 8 08(2), 38
9 91, 93 9
KT 9GK4GK13GK2GK7GK17GK14GK3GK
ĐB 27234
G.1 61620
G.2 29442 71430
G.3 71285 37989 62482
67475 65703 34114
G.4 4653 9878 4471 1839
G.5 0133 7292 8297
0646 4652 3382
G.6 424 832 419
G.7 63 88 24 56
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 30
1 14, 19 1 71
2 20, 24(2) 2 32, 42, 52, 82(2), 92
3 30, 32, 33, 34, 39 3 03, 33, 53, 63
4 42, 46 4 14, 24(2), 34
5 52, 53, 56 5 75, 85
6 63 6 46, 56
7 71, 75, 78 7 97
8 82(2), 85, 88, 89 8 78, 88
9 92, 97 9 19, 39, 89
KT 3GA2GA11GA9GA10GA18GA17GA7GA
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582
01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858
8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 20, 40, 60, 70
1 15, 19 1 01, 31
2 20, 24(3) 2 02, 42, 82(2)
3 31 3 53
4 40, 42, 44 4 24(3), 44, 54, 64
5 53, 54, 57, 58, 59(3) 5 15, 85, 95
6 60, 64, 66 6 66
7 70 7 57
8 82(2), 85 8 58
9 95 9 19, 59(3)
KT 7FP1FP6FP17FP12FP2FP14FP4FP
ĐB 69876
G.1 47161
G.2 54779 83038
G.3 54035 40526 22723
04016 92542 30851
G.4 1932 1071 3559 6332
G.5 2140 4907 6780
8375 6102 2349
G.6 806 060 590
G.7 07 35 81 22
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 07(2) 0 40, 60, 80, 90
1 16 1 51, 61, 71, 81
2 22, 23, 26 2 02, 22, 32(2), 42
3 32(2), 35(2), 38 3 23
4 40, 42, 49 4
5 51, 59 5 35(2), 75
6 60, 61 6 06, 16, 26, 76
7 71, 75, 76, 79 7 07(2)
8 80, 81 8 38
9 90 9 49, 59, 79

Kết Quả SXMB Thứ 2 29/01/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 11FE3FE17FE2FE18FE15FE5FE1FE
ĐB 75346
G.1 98171
G.2 23541 90743
G.3 98189 71152 09412
86414 11035 95289
G.4 2771 3474 5314 0609
G.5 0912 7238 9154
8750 1011 0265
G.6 156 432 799
G.7 81 83 09 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09(2) 0 50
1 11, 12(2), 14(2) 1 11, 41, 71(2), 81
2 2 12(2), 32, 52
3 32, 35, 38 3 43, 83
4 41, 43, 46 4 14(2), 54, 74
5 50, 52, 54, 56 5 35, 65, 85
6 65 6 46, 56
7 71(2), 74 7
8 81, 83, 85, 89(2) 8 38
9 99 9 09(2), 89(2), 99

XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 - SXMB Thu 2 - KQXSMB Thứ 2 hàng tuần được cập nhật vào lúc 18 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien bac thu hai, xs mb t2 được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất tại KQXS, cùng đón xem nhé!

Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần - XSMB Thứ 2 - KQXSMB Thứ 2 là gì?

- Xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần - XSMB Thứ 2 - KQXSMB Thứ 2 được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.

- XSMB thứ 2 mở thưởng bởi đài Hà Nội, ký hiệu là XSTD.

- Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 chính xác 100% tại Ket qua xo so của xsmb.is.

- Xem kết quả xổ số miền bắc thứ 2 qua các từ khóa: xsmb thu 2, sxmb thu 2, kqxsmb thu 2, xsmbthu2, xsmb t2,...

Lịch mở thưởng XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần

Xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần sẽ mở kết quả xổ số Thủ đô Hà Nội. Thời gian quay số trực tiếp tại trường quay sẽ bắt đầu vào lúc 18h10p ở Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. XSMB Thứ 2 có giải thưởng giá trị cao nhất lên tới 3 tỷ đồng dành cho người chơi khi trúng giải đặc biệt. Từ đó mọi người chơi có cơ hội đổi đời nhanh chóng.

Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần

Vé số truyền thống miền Bắc đang phát hành loại vé có mệnh giá là 10.000đ (mười nghìn đồng). Kết quả xổ số miền Bắc sẽ bao gồm 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy). Tất cả là 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng trực tiếp. Cụ thể tại bảng dưới đây:

Loại giải Tiền thưởng 1 vé trúng Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng
Giải ĐB 200,000,000 VNĐ 15 3,000,000,000 VNĐ
Giải nhất 20,000,000 VNĐ 15 3,000,000,000 VNĐ
Giải nhì 5,000,000 VNĐ 30 150,000,000 VNĐ
Giải ba 2,000,000 VNĐ 90 180,000,000 VNĐ
Giải tư 400,000 VNĐ 600 240,000,000 VNĐ
Giải năm 200,000 VNĐ 900 180,000,000 VNĐ
Giải sáu 100,000 VNĐ 4500 450,000,000 VNĐ
Giải bảy 40,000 VNĐ 60000 2,400,000,000 VNĐ

 

Lưu ý:

+ Giải phụ ĐB là những vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích là những vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị).

Xem thêm:

XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần

XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần

XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần