Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 28 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/02/2024

Đầu 0 00 16 lần 01 15 lần 02 20 lần 03 16 lần 04 22 lần 05 19 lần 06 13 lần 07 33 lần 08 21 lần 09 14 lần
Đầu 1 10 12 lần 11 6 lần 12 18 lần 13 14 lần 14 13 lần 15 9 lần 16 8 lần 17 13 lần 18 16 lần 19 17 lần
Đầu 2 20 25 lần 21 14 lần 22 23 lần 23 19 lần 24 34 lần 25 25 lần 26 17 lần 27 21 lần 28 29 lần 29 23 lần
Đầu 3 30 28 lần 31 18 lần 32 40 lần 33 19 lần 34 39 lần 35 23 lần 36 14 lần 37 40 lần 38 32 lần 39 22 lần
Đầu 4 40 18 lần 41 20 lần 42 30 lần 43 20 lần 44 28 lần 45 30 lần 46 14 lần 47 23 lần 48 34 lần 49 23 lần
Đầu 5 50 30 lần 51 17 lần 52 30 lần 53 28 lần 54 34 lần 55 27 lần 56 18 lần 57 41 lần 58 37 lần 59 34 lần
Đầu 6 60 21 lần 61 17 lần 62 25 lần 63 21 lần 64 17 lần 65 24 lần 66 10 lần 67 27 lần 68 23 lần 69 20 lần
Đầu 7 70 28 lần 71 21 lần 72 38 lần 73 22 lần 74 43 lần 75 34 lần 76 15 lần 77 40 lần 78 36 lần 79 22 lần
Đầu 8 80 29 lần 81 17 lần 82 40 lần 83 30 lần 84 36 lần 85 39 lần 86 15 lần 87 38 lần 88 30 lần 89 34 lần
Đầu 9 90 28 lần 91 14 lần 92 22 lần 93 16 lần 94 30 lần 95 15 lần 96 15 lần 97 32 lần 98 25 lần 99 15 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/02/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 23/02/2024
ĐB 16053
G.1 88635
G.2 25337 63488
G.3 59775 29439 27290
24040 82530 67189
G.4 0547 6741 7941 7289
G.5 7824 5469 8625
7168 1204 5983
G.6 308 973 820
G.7 79 00 93 45
Loto : 53, 35, 37, 88, 75, 39, 90, 40, 30, 89, 47, 41, 41, 89, 24, 69, 25, 68, 04, 83, 08, 73, 20, 79, 00, 93, 45
XSMB Thứ 5, 22/02/2024
ĐB 82488
G.1 52311
G.2 07072 42726
G.3 40481 49867 76166
29399 36193 63578
G.4 9404 2834 6012 1448
G.5 4126 1347 1048
7295 7820 8038
G.6 450 637 460
G.7 25 70 90 13
Loto : 88, 11, 72, 26, 81, 67, 66, 99, 93, 78, 04, 34, 12, 48, 26, 47, 48, 95, 20, 38, 50, 37, 60, 25, 70, 90, 13
XSMB Thứ 4, 21/02/2024
ĐB 99937
G.1 73548
G.2 40187 24052
G.3 45049 69513 00318
99864 37934 67528
G.4 9969 4749 3131 7918
G.5 5983 3688 4919
7340 8836 1898
G.6 661 051 291
G.7 08 64 72 91
Loto : 37, 48, 87, 52, 49, 13, 18, 64, 34, 28, 69, 49, 31, 18, 83, 88, 19, 40, 36, 98, 61, 51, 91, 08, 64, 72, 91
XSMB Thứ 3, 20/02/2024
ĐB 57406
G.1 97758
G.2 37216 24939
G.3 30032 78750 31430
43822 43341 22605
G.4 7939 8580 7131 0783
G.5 0866 9656 7260
4515 7573 3621
G.6 592 419 079
G.7 68 18 78 00
Loto : 06, 58, 16, 39, 32, 50, 30, 22, 41, 05, 39, 80, 31, 83, 66, 56, 60, 15, 73, 21, 92, 19, 79, 68, 18, 78, 00