Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 37 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/06/2024

Đầu 0 00 22 lần 01 16 lần 02 23 lần 03 14 lần 04 25 lần 05 18 lần 06 22 lần 07 17 lần 08 21 lần 09 22 lần
Đầu 1 10 34 lần 11 14 lần 12 33 lần 13 43 lần 14 42 lần 15 24 lần 16 26 lần 17 22 lần 18 34 lần 19 32 lần
Đầu 2 20 15 lần 21 10 lần 22 19 lần 23 15 lần 24 29 lần 25 11 lần 26 13 lần 27 8 lần 28 16 lần 29 10 lần
Đầu 3 30 28 lần 31 19 lần 32 21 lần 33 21 lần 34 42 lần 35 20 lần 36 20 lần 37 21 lần 38 26 lần 39 33 lần
Đầu 4 40 37 lần 41 20 lần 42 38 lần 43 35 lần 44 41 lần 45 25 lần 46 30 lần 47 26 lần 48 30 lần 49 33 lần
Đầu 5 50 30 lần 51 17 lần 52 28 lần 53 23 lần 54 38 lần 55 22 lần 56 24 lần 57 16 lần 58 31 lần 59 27 lần
Đầu 6 60 12 lần 61 11 lần 62 20 lần 63 15 lần 64 26 lần 65 12 lần 66 16 lần 67 14 lần 68 20 lần 69 15 lần
Đầu 7 70 28 lần 71 18 lần 72 32 lần 73 26 lần 74 36 lần 75 20 lần 76 21 lần 77 16 lần 78 31 lần 79 34 lần
Đầu 8 80 17 lần 81 11 lần 82 19 lần 83 22 lần 84 31 lần 85 17 lần 86 18 lần 87 14 lần 88 18 lần 89 22 lần
Đầu 9 90 45 lần 91 32 lần 92 51 lần 93 48 lần 94 57 lần 95 41 lần 96 40 lần 97 30 lần 98 42 lần 99 51 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 5, 20/06/2024
ĐB 81439
G.1 72590
G.2 71945 14138
G.3 06355 06319 77494
79976 21958 83540
G.4 9583 1049 8833 9394
G.5 2519 9266 6072
0151 4902 8572
G.6 683 444 632
G.7 17 04 40 68
Loto : 39, 90, 45, 38, 55, 19, 94, 76, 58, 40, 83, 49, 33, 94, 19, 66, 72, 51, 02, 72, 83, 44, 32, 17, 04, 40, 68
XSMB Thứ 4, 19/06/2024
ĐB 37567
G.1 66937
G.2 25002 58693
G.3 03671 38466 76277
95589 54561 50911
G.4 5029 1256 4549 4432
G.5 4493 9241 1095
9179 4924 2507
G.6 657 014 523
G.7 55 42 78 89
Loto : 67, 37, 02, 93, 71, 66, 77, 89, 61, 11, 29, 56, 49, 32, 93, 41, 95, 79, 24, 07, 57, 14, 23, 55, 42, 78, 89
XSMB Thứ 3, 18/06/2024
ĐB 74990
G.1 57985
G.2 77484 33052
G.3 81364 58674 12602
83695 31774 54774
G.4 0166 1499 3561 9098
G.5 8561 3686 5040
9249 8868 3006
G.6 726 553 932
G.7 70 10 56 46
Loto : 90, 85, 84, 52, 64, 74, 02, 95, 74, 74, 66, 99, 61, 98, 61, 86, 40, 49, 68, 06, 26, 53, 32, 70, 10, 56, 46
XSMB Thứ 2, 17/06/2024
ĐB 00002
G.1 89539
G.2 65196 14242
G.3 36791 17465 17396
80834 74698 49217
G.4 1790 4909 3532 7588
G.5 8464 6230 8652
5138 0853 7207
G.6 959 746 249
G.7 22 72 17 03
Loto : 02, 39, 96, 42, 91, 65, 96, 34, 98, 17, 90, 09, 32, 88, 64, 30, 52, 38, 53, 07, 59, 46, 49, 22, 72, 17, 03