Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 12/07/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,294,625,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01223
11 17 25 26 28 29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,294,625,500
Giải nhất
10,000,000
Giải nhì
300,000
Giải ba 0 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 05/07/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,185,430,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001220
04 23 33 38 40 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 20,185,430,500
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,069 300,000
Giải ba 17,530 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 28/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,172,247,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001217
04 06 16 32 41 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,172,247,000
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 923 300,000
Giải ba 15,650 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 21/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,108,742,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001214
03 07 11 16 19 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,108,742,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,342 300,000
Giải ba 19,502 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 14/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,410,838,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001211
10 24 25 26 30 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,410,838,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 711 300,000
Giải ba 14,049 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 07/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,584,730,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001208
15 19 24 25 27 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32,584,730,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,436 300,000
Giải ba 23,080 30,000