XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần 09/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
81
57
27
G.7
590
734
866
G.6
5974
9533
5388
3346
6524
6664
1893
4338
6936
G.5
3690
1757
0583
G.4
67860
70570
65178
52720
47394
14738
14307
12549
07518
13882
26400
37310
94612
07104
81488
23435
49152
00074
56046
49755
34822
G.3
94844
84680
42554
96027
55700
50547
G.2
08401
27448
14907
G.1
74098
23211
52831
ĐB
915430
034128
830669
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 00, 04 00, 07
1 10, 11, 12, 18
2 20 24, 27, 28 22, 27
3 30, 33, 38 34 31, 35, 36, 38
4 44 46, 48, 49 46, 47
5 54, 57(2) 52, 55
6 60 64 66, 69
7 70, 74, 78 74
8 80, 81, 88 82 83, 88
9 90(2), 94, 98 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Tuần Rồi 02/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
50
56
95
G.7
272
993
244
G.6
4377
3051
6707
7766
6027
9933
8365
7387
5843
G.5
4926
8901
6451
G.4
36973
97892
44229
08980
37326
31650
53524
77369
66706
59980
37526
34014
82502
66126
20182
05392
97450
92990
74605
21616
49161
G.3
66957
03300
47921
74287
73469
63823
G.2
81009
05882
23009
G.1
30856
85053
54954
ĐB
234272
267171
532626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 07, 09 01, 02, 06 05, 09
1 14 16
2 24, 26(2), 29 21, 26(2), 27 23, 26
3 33
4 43, 44
5 50(2), 51, 56, 57 53, 56 50, 51, 54
6 66, 69 61, 65, 69
7 72(2), 73, 77 71
8 80 80, 82, 87 82, 87
9 92 93 90, 92, 95

Kết Quả XSMN T3 26/03/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
11
19
17
G.7
917
953
671
G.6
3925
4677
9040
3480
7499
8112
4686
5345
1256
G.5
5071
8063
0339
G.4
52864
71007
47577
60214
19997
75060
08019
82199
75420
02055
60249
46588
59684
17049
84069
19705
64030
37785
82751
16131
37077
G.3
89347
10737
97397
71885
38284
97473
G.2
08723
27306
23411
G.1
99350
15363
61398
ĐB
742973
337019
610432
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 06 05
1 11, 14, 17, 19 12, 19(2) 11, 17
2 23, 25 20
3 37 30, 31, 32, 39
4 40, 47 49(2) 45
5 50 53, 55 51, 56
6 60, 64 63(2) 69
7 71, 73, 77(2) 71, 73, 77
8 80, 84, 85, 88 84, 85, 86
9 97 97, 99(2) 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 19/03/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
90
01
95
G.7
934
255
581
G.6
5031
6056
3920
5860
3702
8738
8328
8126
1213
G.5
8958
1636
5570
G.4
21867
93861
77360
54999
22996
59511
67031
18727
40847
05451
71126
03903
11493
03360
29686
16152
73066
27690
53890
30432
74754
G.3
30277
96249
70844
76736
20571
18443
G.2
16270
85619
18029
G.1
18424
14463
18371
ĐB
817660
417347
002939
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 02, 03
1 11 19 13
2 20, 24 26, 27 26, 28, 29
3 31(2), 34 36(2), 38 32, 39
4 49 44, 47(2) 43
5 56, 58 51, 55 52, 54
6 60(2), 61, 67 60(2), 63 66
7 70, 77 70, 71(2)
8 81, 86
9 90, 96, 99 93 90(2), 95

Kết Quả XSMN Thứ 3 12/03/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
02
80
44
G.7
939
127
135
G.6
0958
1541
0536
6417
1659
8701
2262
1567
6486
G.5
8834
5189
8932
G.4
32149
28418
19776
69874
93924
15332
33717
65482
46505
20377
48318
89887
16729
02457
12425
85045
61019
90358
90269
48400
32391
G.3
75213
12105
46128
22762
17537
09371
G.2
89042
39736
65923
G.1
67256
94402
27006
ĐB
401945
161927
907757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 05 01, 02, 05 00, 06
1 13, 17, 18 17, 18 19
2 24 27(2), 28, 29 23, 25
3 32, 34, 36, 39 36 32, 35, 37
4 41, 42, 45, 49 44, 45
5 56, 58 57, 59 57, 58
6 62 62, 67, 69
7 74, 76 77 71
8 80, 82, 87, 89 86
9 91

Xổ Số Miền Nam Thứ 3 05/03/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
14
95
45
G.7
564
528
701
G.6
0905
3512
6982
9335
7491
7599
7839
5400
9558
G.5
2480
4837
8616
G.4
51773
90413
80807
56062
45341
33013
11932
40060
72895
03796
40266
64323
64869
30428
59925
68647
26867
13109
85140
39499
37922
G.3
53572
52067
21192
93887
13564
34879
G.2
35782
55510
01721
G.1
57842
16112
02596
ĐB
875382
756738
758520
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 07 00, 01, 09
1 12, 13(2), 14 10, 12 16
2 23, 28(2) 20, 21, 22, 25
3 32 35, 37, 38 39
4 41, 42 40, 45, 47
5 58
6 62, 64, 67 60, 66, 69 64, 67
7 72, 73 79
8 80, 82(3) 87
9 91, 92, 95(2), 96, 99 96, 99

KQXSMN Thứ 3 27/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
59
32
96
G.7
271
729
391
G.6
4463
3857
3675
8999
8338
4750
8572
7510
5366
G.5
3205
4701
4921
G.4
79446
94729
98242
07323
05005
63976
59744
48593
89153
78512
81888
30684
21620
76758
71579
82974
18799
77791
80747
73664
79960
G.3
01839
59693
81765
97565
24755
33542
G.2
94459
26204
79967
G.1
78556
51439
53872
ĐB
665991
785991
404589
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05(2) 01, 04
1 12 10
2 23, 29 20, 29 21
3 39 32, 38, 39
4 42, 44, 46 42, 47
5 56, 57, 59(2) 50, 53, 58 55
6 63 65(2) 60, 64, 66, 67
7 71, 75, 76 72(2), 74, 79
8 84, 88 89
9 91, 93 91, 93, 99 91(2), 96, 99

KQSXMN Thứ Ba 20/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
48
83
79
G.7
607
152
592
G.6
4624
6977
6210
4236
8770
8850
9723
7108
2985
G.5
4425
6350
0830
G.4
40586
66957
86503
01607
89913
75771
46610
34936
88822
33940
51796
07817
24713
35251
24329
25925
34051
80643
08738
36133
52048
G.3
85424
17281
00475
69680
24240
14867
G.2
85007
30942
83332
G.1
45021
84439
41891
ĐB
576381
043811
812901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07(3) 01, 08
1 10(2), 13 11, 13, 17
2 21, 24(2), 25 22 23, 25, 29
3 36(2), 39 30, 32, 33, 38
4 48 40, 42 40, 43, 48
5 57 50(2), 51, 52 51
6 67
7 71, 77 70, 75 79
8 81(2), 86 80, 83 85
9 96 91, 92

Kết Quả SXMN T3 13/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
44
35
08
G.7
750
105
599
G.6
0487
9337
7864
4298
3314
8782
1524
0981
6545
G.5
2457
3597
9223
G.4
30276
51465
78706
61807
58205
07918
69408
62715
85538
96128
47754
94931
93404
83287
04210
51941
57585
82087
43609
92057
49668
G.3
06428
73201
63072
51741
23871
70014
G.2
38517
03783
21134
G.1
01984
75353
18009
ĐB
702041
824700
789605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 05, 06, 07, 08 00, 04, 05 05, 08, 09(2)
1 17, 18 14, 15 10, 14
2 28 28 23, 24
3 37 31, 35, 38 34
4 41, 44 41 41, 45
5 50, 57 53, 54 57
6 64, 65 68
7 76 72 71
8 84, 87 82, 83, 87 81, 85, 87
9 97, 98 99

Kết Quả SXMN Thứ 3 06/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
04
50
52
G.7
870
167
320
G.6
9563
7502
3902
5850
4922
7198
0392
3837
3827
G.5
4916
5548
3019
G.4
62693
80051
93027
64833
77416
01916
63646
52523
48634
74813
10458
37627
97436
07009
23101
13784
50875
30880
97741
62050
99364
G.3
62499
62517
69809
82524
81495
46248
G.2
70268
07123
25880
G.1
13814
11250
79602
ĐB
602776
586275
710368
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02(2), 04 09(2) 01, 02
1 14, 16(3), 17 13 19
2 27 22, 23(2), 24, 27 20, 27
3 33 34, 36 37
4 46 48 41, 48
5 51 50(3), 58 50, 52
6 63, 68 67 64, 68
7 70, 76 75 75
8 80(2), 84
9 93, 99 98 92, 95

XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, SXMN Thu 3, KQXSMN Thu 3 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu ba, xs mn t3 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần - KQXSMN Thu 3 là gì?

- Xổ số miền nam thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ BA mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 3 mở thưởng bởi đài Vũng Tàu ký hiệu là XSVT, Bến Tre ký hiệu XSBTR, Bạc Liêu ký hiệu XSBL.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần được xsmb.is cập nhật chính xác 100% tại Ket qua Xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 3 qua các từ khóa: xsmn thu 3 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 3, kqxsmn thu 3, xsmnthu3, xsmn t3, kqxs thu 3, xsthu3 ... xem xổ số thứ ba hàng tuần

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại SXMN cực kỳ uy tín, xem tiếp theo tại xổ số miền nam thứ TƯ

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần