Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 6 ngày 23 tháng 02 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
47(3 lần); 84(3 lần); 31(3 lần); 35(3 lần); 76(3 lần); 20(3 lần); 18(3 lần); 98(2 lần); 42(2 lần); 55(2 lần); 68(2 lần); 80(2 lần); 05(2 lần); 97(2 lần); 58(2 lần); 67(2 lần); 96(2 lần); 95(2 lần); 99(2 lần); 93(2 lần); 41(1 lần); 39(1 lần); 74(1 lần); 44(1 lần); 48(1 lần); 66(1 lần); 52(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
57(0 lần); 43(0 lần); 40(0 lần); 28(0 lần); 27(0 lần); 30(0 lần); 32(0 lần); 37(0 lần); 36(0 lần); 65(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng