Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 23/02/2024

Đầu 0 00 12 lần 01 7 lần 02 8 lần 03 6 lần 04 10 lần 05 7 lần 06 6 lần 07 11 lần 08 12 lần 09 20 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 1 lần 12 2 lần 13 1 lần 15 1 lần 16 1 lần 17 1 lần 18 1 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 7 lần 24 1 lần 25 2 lần 27 2 lần 28 3 lần 29 11 lần
Đầu 3 30 9 lần 31 1 lần 34 2 lần 35 2 lần 37 3 lần 38 3 lần 39 10 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 2 lần 42 3 lần 43 2 lần 46 2 lần 49 15 lần
Đầu 5 50 7 lần 51 1 lần 54 2 lần 55 1 lần 57 2 lần 58 3 lần 59 10 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 1 lần 62 2 lần 63 2 lần 65 2 lần 66 1 lần 67 1 lần 68 2 lần 69 12 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 1 lần 72 2 lần 73 1 lần 76 1 lần 79 17 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 3 lần 82 5 lần 83 5 lần 85 1 lần 86 2 lần 89 22 lần
Đầu 9 90 10 lần 93 1 lần 94 4 lần 95 5 lần 97 4 lần 98 7 lần 99 11 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 23/02/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 23/02/2024
ĐB 16053
G.1 88635
G.2 25337 63488
G.3 59775 29439 27290
24040 82530 67189
G.4 0547 6741 7941 7289
G.5 7824 5469 8625
7168 1204 5983
G.6 308 973 820
G.7 79 00 93 45
Đặc biệt :16053
XSMB Thứ 5, 22/02/2024
ĐB 82488
G.1 52311
G.2 07072 42726
G.3 40481 49867 76166
29399 36193 63578
G.4 9404 2834 6012 1448
G.5 4126 1347 1048
7295 7820 8038
G.6 450 637 460
G.7 25 70 90 13
Đặc biệt :82488
XSMB Thứ 4, 21/02/2024
ĐB 99937
G.1 73548
G.2 40187 24052
G.3 45049 69513 00318
99864 37934 67528
G.4 9969 4749 3131 7918
G.5 5983 3688 4919
7340 8836 1898
G.6 661 051 291
G.7 08 64 72 91
Đặc biệt :99937