Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 17/07/2024

Đầu 0 01 3 lần 02 1 lần 03 5 lần 04 1 lần 05 2 lần 06 1 lần 07 1 lần 08 2 lần
Đầu 1 10 8 lần 11 25 lần 12 16 lần 13 25 lần 14 12 lần 15 12 lần 16 16 lần 17 13 lần 18 23 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 19 lần 22 13 lần 23 20 lần 24 11 lần 25 8 lần 26 10 lần 27 13 lần 28 19 lần 29 6 lần
Đầu 3 30 6 lần 31 20 lần 32 13 lần 33 19 lần 34 9 lần 35 9 lần 36 12 lần 37 8 lần 38 20 lần 39 4 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 12 lần 42 5 lần 43 9 lần 44 3 lần 45 2 lần 46 5 lần 47 3 lần 48 14 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 13 lần 52 9 lần 53 8 lần 54 2 lần 56 6 lần 57 2 lần 58 16 lần
Đầu 6 61 3 lần 62 3 lần 63 5 lần 64 2 lần 65 2 lần 66 2 lần 68 3 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 12 lần 72 4 lần 73 11 lần 74 3 lần 75 2 lần 76 7 lần 77 3 lần 78 13 lần
Đầu 8 81 18 lần 82 6 lần 83 17 lần 84 6 lần 85 8 lần 86 7 lần 87 7 lần 88 12 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 7 lần 92 3 lần 93 5 lần 94 1 lần 96 2 lần 97 1 lần 98 6 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 17/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 4, 17/07/2024
ĐB 54959
G.1 56122
G.2 08873 94181
G.3 33815 02633 37770
24888 74383 61601
G.4 3300 4085 1347 9923
G.5 8985 1417 1636
5062 3791 1252
G.6 825 287 821
G.7 64 24 18 76
Đặc biệt :54959
XSMB Thứ 3, 16/07/2024
ĐB 79496
G.1 54389
G.2 14879 99309
G.3 86301 02170 09978
47441 83209 10665
G.4 6962 0797 5344 0621
G.5 7766 2189 0312
5850 5003 8386
G.6 359 794 639
G.7 45 12 60 22
Đặc biệt :79496
XSMB Thứ 2, 15/07/2024
ĐB 43030
G.1 44299
G.2 00340 25339
G.3 07684 45118 22380
38063 77163 79753
G.4 4649 7841 5946 3334
G.5 6828 9681 9694
2252 3035 5230
G.6 700 124 697
G.7 67 41 66 81
Đặc biệt :43030