XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần 12/07/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
31
17
63
G.7
568
691
160
G.6
1957
6763
6652
0686
5780
0965
8268
0980
9223
G.5
8758
8635
5935
G.4
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
43077
67947
42666
78863
00350
74437
16999
25820
99727
54030
16651
49860
77439
03595
G.3
64607
29106
53707
92145
21815
22294
G.2
32680
15588
04142
G.1
32888
44823
47371
ĐB
215939
144979
120505
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 06, 07 07 05
1 16 17 15
2 22 23 20, 23, 27
3 31, 39 35, 37 30, 35, 39
4 43, 48 45, 47 42
5 52, 57, 58 50 51
6 63, 68 63, 65, 66 60(2), 63, 68
7 77, 79 71
8 80, 85, 86, 88 80, 86, 88 80
9 91, 99 94, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Tuần Rồi 05/07/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
12
17
49
G.7
760
188
162
G.6
1557
6685
6201
0500
9454
7800
8753
9010
3254
G.5
7396
0353
7452
G.4
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
32991
01425
02935
74970
68351
99184
53597
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
G.3
25114
51091
44081
53815
44618
83825
G.2
34018
67033
25796
G.1
81309
16133
32957
ĐB
951541
541462
593763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 01, 06, 09 00(2)
1 12, 14, 18 15, 17 10, 18
2 25 25
3 38 33(2), 35 34
4 41, 47 43, 49
5 57 51, 53, 54 52, 53, 54, 57
6 60, 63 62 62, 63, 69
7 70 75
8 85 81, 84, 88 80, 88
9 91, 94, 96, 98 91, 97 94, 96

Kết Quả XSMN T6 28/06/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
99
61
59
G.7
507
814
147
G.6
7393
8629
4413
6471
6636
2533
6990
8258
2089
G.5
9960
1883
8385
G.4
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
65197
24318
09633
93266
04031
33519
54471
70603
25098
18081
99045
64582
59324
68034
G.3
99073
79755
47730
72588
95986
89236
G.2
14937
74121
21441
G.1
00887
49063
26552
ĐB
588936
974635
056642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 07 03
1 13 14, 18, 19
2 23, 29 21 24
3 36, 37 30, 31, 33(2), 35, 36 34, 36
4 46 41, 42, 45, 47
5 55, 58 52, 58, 59
6 60(2), 63(2) 61, 63, 66
7 73 71(2)
8 87 83, 88 81, 82, 85, 86, 89
9 93, 99 97 90, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 21/06/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
16
22
48
G.7
090
043
253
G.6
1768
2876
3158
3911
7877
3039
1699
2339
1917
G.5
5414
6495
5888
G.4
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
G.3
46315
11735
45438
27925
27695
65943
G.2
26784
20021
53127
G.1
65446
15770
86112
ĐB
233766
269072
615175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 09 08(2)
1 10, 14, 15, 16 11 12, 17
2 21, 22, 25 22, 27
3 35, 38 32, 38, 39 34, 37, 38, 39
4 46 43, 49 43, 48
5 58(2) 57 53
6 66, 68, 69(2) 64
7 76 70, 72, 77 75
8 84(2), 86 85, 89 86, 88
9 90 95 95, 99

Kết Quả XSMN Thứ 6 14/06/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
91
15
76
G.7
058
508
911
G.6
0390
2128
5774
2968
5410
4760
7751
7601
7219
G.5
4062
5822
0334
G.4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
G.3
15338
07649
10516
10724
06674
35898
G.2
51693
40856
15551
G.1
65547
68104
18454
ĐB
042247
908718
817276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02 04, 08 01
1 18 10, 13, 15, 16, 18 11, 19
2 28 22, 24, 29 27, 28
3 32, 38 34
4 42, 46, 47(2), 49 49
5 50, 58 52, 56 51(2), 54, 57
6 62 60, 68 60, 67
7 74, 79 75 74, 76(2)
8 84
9 90, 91, 93 90(2), 99 98

Xổ Số Miền Nam Thứ 6 07/06/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
30
31
17
G.7
119
103
015
G.6
1618
4006
1746
3304
3322
0541
7364
8906
9739
G.5
1054
6516
7970
G.4
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
18106
40949
12389
08227
77091
59134
07467
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
G.3
39991
58620
99869
87005
80195
66430
G.2
33403
01916
50073
G.1
31746
12138
45369
ĐB
714218
025072
983480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 06, 07(2) 03, 04, 05, 06 06, 09
1 18(2), 19 16(2) 14, 15(2), 17
2 20, 23 22, 27 23, 26
3 30 31, 34, 38 30, 39
4 46(2) 41, 49
5 53, 54 58
6 60 67, 69 64, 69
7 75 72 70, 73
8 89 80, 82
9 91, 96 91 95

KQXSMN Thứ 6 31/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
90
37
95
G.7
319
381
430
G.6
8045
1250
8648
8873
7567
0934
0753
2287
8163
G.5
7698
3211
5639
G.4
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
12283
26588
17722
62178
36181
70742
56914
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
G.3
07149
09358
99746
02364
08090
33100
G.2
64933
03737
35718
G.1
23761
40021
79493
ĐB
419373
944233
516374
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 04
1 19 11, 14 18
2 21, 22
3 33, 38 33, 34, 37(2) 30, 39
4 43(2), 45, 48, 49 42, 46
5 50, 55, 58 53, 56, 57, 58
6 61, 64 64, 67 63
7 73 73, 78 70, 74, 79
8 86 81(2), 83, 88 87
9 90, 92, 98 90, 93, 94, 95

KQSXMN Thứ Sáu 24/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
07
88
23
G.7
522
632
620
G.6
8048
0975
2534
0140
7533
3368
8311
4929
7337
G.5
2660
7950
2825
G.4
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
17764
63997
80151
67821
90241
70353
81116
42299
95534
82307
04266
06876
34099
14462
G.3
50630
71546
73713
29800
39241
80354
G.2
70170
13939
19947
G.1
19624
48373
21834
ĐB
509824
022364
038490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 07(2) 00 07
1 13, 16 11
2 22, 24(2), 26 21 20, 23, 25, 29
3 30, 34 32, 33, 39 34(2), 37
4 46, 48 40, 41 41, 47
5 50, 53 50, 51, 53 54
6 60 64(2), 68 62, 66
7 70, 75, 76 73 76
8 80 88
9 97 90, 99(2)

Kết Quả SXMN T6 17/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
72
34
95
G.7
753
170
676
G.6
3589
7395
3819
6800
0373
0843
6827
9830
1100
G.5
4481
9175
3459
G.4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
G.3
10268
78091
58393
47738
87882
85803
G.2
01658
78244
72867
G.1
43848
47569
87841
ĐB
572177
648431
141337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08 00 00(2), 03
1 19 13
2 25 21, 27
3 31, 36 31, 33, 34, 35, 38 30, 35, 37
4 41, 44, 48 43, 44 41, 45
5 53, 58 51, 54, 59
6 68 67, 69 67
7 72, 75, 77, 78 70, 73, 75(2) 76
8 81, 89 82, 84
9 91, 95 93, 98 95

Kết Quả SXMN Thứ 6 10/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
15
81
74
G.7
108
694
101
G.6
7632
0465
5085
2012
4405
7969
2049
6413
3260
G.5
5232
3384
0897
G.4
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
G.3
17283
35464
09246
98156
92400
44999
G.2
51723
18015
28939
G.1
45638
47482
25181
ĐB
241962
284703
444642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 08 03, 05 00, 01, 02
1 15 12, 15, 16 13, 14
2 23, 29
3 30, 32(2), 38 35, 36, 39
4 46 42, 49
5 55, 56 50, 57
6 62, 64, 65 67, 69(2) 60
7 72, 74 74(2), 79 74
8 80, 83, 85 81, 82, 84 81
9 97 94 92, 97, 99

XSMN Thứ 6, Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần, SXMN Thu 6, KQXSMN Thu 6 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu sau, xs mn t6 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần - KQXSMN Thu 6 là gì?

- Xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút chiều ngày thứ sáu mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 6 mở thưởng bởi đài Xổ số Vĩnh Long ký hiệu là XSVL, nhà đài Xổ số Bình Dương ký hiệu XSBD và đài Xổ số Trà Vinh ký hiệu XSTV.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 6 chính xác 100% tại kết quả XS của site xsmb.is

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 6 qua các từ khóa: xsmn thu 6 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 6, kqxsmn thu 6, xsmnthu6, xsmn t6, kqxs thu 6, xsthu6 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại kết quả xổ số miền nam hoàn toàn uy tín, chuẩn, miễn phí. Theo dõi kết quả xổ số miền nam thứ bảy kế tiếp.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 6 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần